Keçi sütü binlerce yıldır gıda olarak kullanılmaktadır ve bebek maması için uygun ve besleyici bir kaynaktır.

Eski zamanlarda Avrupa’da anne sütünden sonra inek sütünden çok keçi sütüyle büyüyen bebeklerin sayısı oldukça fazlaydı. Birkaç keçi, birçok evde tipik evcil hayvanlardı ve ineklerden daha yaygındı.

1950’lerde Almanlar yılda ortalama dokuz litre keçi sütü tüketiyordu. Zamanla keçi sütü önemini yitirdi ve 80’li ve 90’lı yıllarda yerini neredeyse tamamen inek sütüne bıraktı.

Keçi sütü, özellikle Orta Avrupa ve güney ülkelerinde, sadece lezzetli bir keçi peyniri olarak değil, aynı zamanda süt olarak da hala yaygındır. Özellikle Almanya’da, inek sütüne göre birtakım avantajlar sağladığı için keçi sütü birkaç yıldır yeniden ilgi odağı haline geldi:

Kaynak: www.babyclub.de/magazin

Keçi memesindeki süt oluşumu inek memesindeki sütten daha çok anne sütüne benzer.

Keçi sütünde çok sayıda bulunan kısa ve orta zincirli yağ asitleri, insan vücudu tarafından uzun zincirli yağ asitlerine kıyasla daha kolay emilebilir ve bu nedenle de sindirimi daha kolaydır. Bununla birlikte keçi sütündeki yağ kürecikleri de inek sütündekilerden daha küçüktür ve bu nedenle sindirim enzimleri tarafından daha iyi ve daha kolay parçalanır.

Keçi sütü anne sütüne benzer mi?

Amino asitler proteinlerin yapı taşlarıdır ve keçi sütündeki amino asit yapısı anne sütündekine benzerdir. Keçi sütündeki serbest peptitlerin ve amino asitlerin içeriği inek sütünden önemli ölçüde daha yüksektir. Dolayısıyla keçi sütünün protein yapısı inek sütüne kıyasla anne sütüne daha yakındır.

Töpfer Keçi Sütü bazlı bebek ve devam formülleri bebeklerin beslenmesinde uzun yıllardır kendini kanıtlamış durumdadır ve ebeveynler tarafından güvenle kullanılabilirler.